Nikolai REZNICHENKO

Impromptu
20" x 28"
Oil on canvas