NIKOLAI GORBASHOV

Expression I. Genesis
35.5″ x 55″
oil on canvas